شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-4-3- ارتباطات جمعی با مخاطبان

از جمله مشکلاتی که سازمان با ان روبروست صرف هزینه های زمانی و مالی بسیاری است که جهت جلب مشارکت های مردمی و یا اطلاع رسانی و تبلیغ انجام می گیرد:

  • ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی
  • جذب و هدایت مشارکت‌های مردمی
  • شناسایی استعدادها و نخبگان از میان شهروندان، مخاطبین برنامه ها و تشکل های مردمی و بهره گیری از انها در اجرای برنامه ها .
  • سوق دادن فعالیت های تشکلهای مردمی به سمت نیازها و اهداف مورد نظر سازمان و ترویج فرهنگ شهروندی .
  • جلب مشارکت مردم در خدمات رسانی به شهروندان با تقویت هویت محلات .
  • بهره گیری از مکانیزم برنامه ریزی ارتباطات در تعامل تبلیغات شهری و ترویج فرهنگ شهروندی .
  • شناسایی نیازها و مقدورات و تطبیق برنامه‌های فرهنگی با نیازها و انتظارات شهروندان.

افزایش نگرش مثبت شهروندان نسبت به کارکرد شهرداری  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26