یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-2- استفاده از اوتلوک 2003 به همراه شیرپوینت 2007

اوتلوک 2003 یک تعداد از ابزار ها و خصوصیاتی را فراهم می کند که ان را کاراتر می سازد تا از شیرپوینت 2007 استفاده کند. مطمئنا، واقعیت این است که یاداوری[1]را به کاربران نهایی نمایش می دهد و به ان ها اجازه می دهد یک ایمیل به یک کتابخانه ای با این قابلیت بفرستد.

 شکل 4-1 یک مثال از یک قرار ملاقات ایجادشده در اوتلوک را نشان می دهد و بعد دکمه "Meeting Workspace" انتخاب شده است. همانطور که نمایش داده شده توسط پیکان در شکل 4-1 تنظیمات برای ملاقات از قبیل موقعیت می تواند عوض شود. اگر زبان دیگری با شیرپوینت 2007 نصب شده باشد یک الگوی زبان و یک الگوی محیط کاری می تواند انتخاب شود، یا به یک محیط کاری جلسه که وجود دارد ارتباط داده شود. وقتی دکمه "create" را کلیک کنیم، محیط کاری ایجاد شده و لینک "Go to Workspace" برای دستیابی محیط کاری فراهم است.

شکل ‏4 1- ایجاد یک محیط کاری جلسه از یک نمای اوتلوک

شکل ‏4‑1-ایجاد یک محیط کاری جلسه از یک نمای اوتلوک

 

یک لیست تقویم در شیرپوینت 2007 در منوی عملیات یک ارتباط به اوتلوک را به کاربر پیشنهاد میدهد تا او را قادر سازد اقلام شیرپوینت 2007 و اوتلوک را همزمان[2]کند و انها را حتی به صورت افلاین در دسترس می سازد. اگر این گزینه انتخاب شود،کاربر با این پیغام مطلع می شود:

"The following Windows SharePoint Services folder is being added to Outlook"

اگر کاربر تایید کند که می خواهد این پوشه را اضافه کند در قسمت های دیگر تقویم گوشه سمت چپ در اوتلوک اشکار می شود.این پوشه در اوتلوک 2003 فقط خواندنی است، اما با این حال بسیار سودمند است.

در یک طریق مشابه با استفاده از "اتصال به ابزار اوتلوک" از منوی عملیات ارتباطات لیست شده در یک لیست اتصال می توانند در یک حالت فقط خواندنی به اوتلوک 2003 مرتبط شوند.یک اتصال انفرادی همچنین می تواند با انتخاب صدور اتصال از منوی ویرایش برای اقلام لیست اتصال مثل یک vCardدر اوتلوک 2003 صادر شود. سپس از کاربر پرسده می شود ایا می خواهد با فرمت .vcfذخیره کندیا ان را باز کند. شکل 4-2 نتایج را در صورت انتخاب "Open" نشان می دهد. وقتی اطلاعات اتصال قطعی شد، می تواند در صورت نیاز ذخیره و در اینده ویرایش گردد.

شکل ‏4 2-  صادر کردن یک اتصال از یک لیست اتصال در شیرپوینت 2007 به اوتلوک

شکل ‏4‑2-  صادر کردن یک اتصال از یک لیست اتصال در شیرپوینت 2007 بهاوتلوک 2003

دیگر مواردی که وقتی اوتلوک 2003 با شیرپوینت 2007 استفاده می شود کار می کنند شامل موارد زیر است:

  • یک محیط کاری اسناد می تواند وقتی که یک ضمیمه به کاربر دیگر ایمیل می شود ایجاد گردد.
  • فرستادن به یک ابزار از منوی عملیات در یک کتابخانه تصاویرگزینه ای جهت انتخاب پیغام  اوتلوکرا هنگامی که تصویر به یک همکار ایمیل شود فراهم می  کند.
  • فرستادن به یک لینک در منوی ویرایش در کتابخانه اسناد امکان ایمیل یک لینک را فراهم می کند، که یک ایمیل اوتلوک شامل یک لینک به سند را باز خواهد کرد.

 یک فاکتور محدود کننده در استفاده از اوتلوک 2003 به همراه شیرپوینت 2007، ارتباط ابزار اوتلوک 2003 است که با یک لیست وظیفه ، لیست تقویم ، لیست برد مذاکره یا کتابخانه در دسترس نیست.

 [1]Alert

[2]Synchrone 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26