شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-6- تصویب تهیه محتوا به روش RSS در شیرپوینت 2007 از طریق IE 7 Favorites

شیرپوینت 2007 کار را برای کاربران IE 7جهت اضافه کردن فیدها هنگام مرور از طریق این محیط اسان می کند. برای مثال اگر کاربر ایکن تهیه محتوا به روش RSSرا می بیند (دایره در شکل4-5) به راحتی می تواند ان را کلیک کند، ادرس فید را مشاهده کند و سپس Add toFavorites button  (نشان داده شده با پیکان در شکل 4-5) را کلیک کند، به ان یک نام بدهد و یک پوشه را برای استفاده مشخص کند. این فید سپس توسط اوتلوک 2007 قابل دسترس خواهد بود.

شکل ‏4 5- اضافه کردن یک گزینه شیرپوینت 2007  تهیه محتوا به روش RSS در IE 7

شکل ‏4‑5- اضافه کردن یک گزینه شیرپوینت 2007  تهیه محتوا به روش RSSدر IE 7

 

برای دسترسی به تنظیمات فید در IE 7، منوی Toolsرا باز کنید، سپس Internet Optionsو بعد Content tabرا انتخاب کنید. تنظیمات پیشنهادی موارد زیر است:

  • Automatically Check Feeds for Updates: به طور خودکار فیدها برای بروزرسانی علامتدار شوند(اگر انتخاب است، یک مقدار از بین موارد هر 15 دقیقه تا هر هفته را انتخاب کنید).
  • Automatically Mark Feed as Read When Reading a Feed: به طور خودکار وقتی یک فید در حال خواندن است، فید جهت خواندن علامتدار شود.
  • Turn On Feed Reading View:نمایش خواندن فید روشن شود.
  • Play a Sound When a Feed Is Found for a Webpage:هنگامی که یک فید برای یک صفحه وب پیدا شد، صدایی پخش شود.

همچنین فید ها می توانند در منوی Favoritesنمایش داده شوند.

 

احتیاط:

کاربران ممکن است بخواهند به منابع RSSخارج از سازمان و به لیست ها و کتابخانه های شیرپوینت 2007 اتصال پیدا کنند، اما این ابزار ممکن است سطوح ابزارهایی که کاربران  feed readerهای قدیمی با ان ها اشنا هستند را پیشنهاد ندهد.برای مثال، مولفه feed readerداخلاوتلوک 2007 در حالت عادی به کاربر اجازه نمی دهد تا تنظیمات نام کاربری و کلمه عبور را هنگام دسترسی به سایت های RSSخارجی (یا داخلی) را فراهم کند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26