چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-7- تصویب تهیه محتوا به روش RSS شیرپوینت 2007 از اوتلوک 2007

گاهی مکن است کاربر بخواهد از مرورگر استاندارد دیگری غیر از IE 7استفاده کند، یا بخواهد به تنظیمات اضافی فراهم شده در اوتلوک 2007 دسترسی پیدا کند که در این صورت نیازمند اضافه کردن فید از اوتلوک 2007 خواهیم بود. برای اضافه کردن تهیه محتوا به روش RSSدر اوتلوک 2007 مراحل زیر را دنبال کنید:

  • اولین مرحله این است که ادرس را از تهیه محتوا به روش RSSکپی کنید. مثلادر منوی عملیات در یک لیست یا کتابخانه RSSفعال شده،  نمایش تهیه محتوا به روش RSSرا انتخاب کنید و ادرس را از نتیجه این صفحه کپی کنید.
  • از اوتلوک 2007، منوی Toolsرا بازو سپس بروی Account Settingsکلیک کنید.
  • روی تب RSS Feedsبروی Newکلیک کنید.
  • در جعبه محاورهNew RSS Feed ، ادرس هر RSS Feedکپی شده را درج کنید.

(برای مثال، برای یک کتابخانه سند در یک مرکز اسناد سطح بالا: http://abcmoss01/Docs/_layouts/listfeed.aspx?List=%7BB390918D%2D34B1%2D48B0%2D9 39A%2DB7DB2F53C440%7D) و سپس بر روی Addکلیک کنید.

  • صفحه RSS Feed Optionsسپس نمایش به صورتی که در شکل 4-6 نشان داده شده است. در این صفحه با کلیک دکمه Change Folderنام فید و یا محل تحویل می تواند عوض شود (دایره نشان داده شده در شکل 4-6). اگر یک کاربر تمام تهیه محتوا به روش RSSاز یک سایت خاص و یا از همان نوع لیست، مانند تمام تهیه محتوا به روش RSSاز لیست اعلانات را بخواهد، بهتر است به پوشه مشابه برود تا نظارت[1]را اسان تر کند. دانلود تنظیمات می تواند ویرایش شود.شما می توانید "Automatically Download Enclosures for This Feed" (ضمایم دانلود خودکار برای این فید) را و "Download the Full Article as an .html Attachment to Each Item" (دانلود تمام مقالات را مانند یک ضمیمه htmlبه هر مورد) را انتخاب کنید. سرانجام، محدودیت به روز رسانی می تواند با گزینه "Update This Feed with the Publisher’s Recommendation" تنظیم شود یا نه. هنگامی که تنظیمات به اتمام رسید، OKرا کلیک کنید.

نکته:

اگر جعبه متن "Update This Feed with the Publisher’s Recommendation" در پنجره RSS Feed Optionsچک نشده است (همان طوری که در شکل 4-6 نشان داده شده) تهیه محتوا به روش RSSبر اساس تنظیمات گروه ارسال/ دریافت به روز رسانی می شود و در معرض محدودیت فراهم کننده استاندار نیست (که در شیرپوینت 2007 یکبار در ساعت است). به عبارت دیگر، اگر چک باکس[2]انتخاب نشده است، کار بر می تواند به صورت دستی ارسال/دریافت بیش از یک بار در هر ساعت را برای بررسی ارسال های جدید کلیک کند.

شکل ‏4‑6- RSS feed optionsدر اوتلوک 2007

  • کلیک کردن Closeبرای بستن پنجره تنظیماتحساب[3]. شکل 4-7 تهیه محتوا به روش RSSنمونه از لیست اعلانات را نشان میدهد. عنوان کامل می تواند در لیست با کلیک کردن پیوند نشان داده شود. مدیر این لیست می تواند تصمیم بگیرد چندین فیلد را انتشار دهد (همانند دایره در شکل4-7) شامل یک ستون سفارشی مانند Dept Affected، ایجاد ، ایجاد شده توسط، انقضا و بدنه باشد.

با قابلیت اتصال یک پوشه اوتلوک 2007 با لیست شیرپوینت به خوبی قابلیت تصویب تهیه محتوا به روش RSSوجود دارد. کاربر انتخاب می کند که تصمیم بگیرد کدام روش بهتر مطابق نیاز هایش است. تهیه محتوا به روش RSSنوعا برای لیست های اطلاعات تقاضای بهتر است. اتصال به شیرپوینت2007 اصولا انتخاب بهتری است برای کتابخانه اسناد که داشتن محتوای افلاین می تواند سودمند باشد.

< شکل ‏4‑7- Announcements RSS feedدر اوتلوک 2007

برای سازمان هایی که اوتلوک 2007 را نپذیرفتنداما با پیاده سازی شیرپوینت 2007 در حرکت به سوی جلو هستند، ممکن است بخواهند تهیه محتوا به روش RSSتوسط یک خواننده شخص ثالث صورت گیرد و به دنبال گزینه ای هستند برای دریافت فایل های افلاین. بیشتر افراد شخص ثالث باید تصمیم بگیرند کدام محصول با نیازهایشان مناسب تر است. شکل 4-8 محصول Colligo Contributor 1.9نشان می دهد. نمایش نتیجه از کتابخانه سندی از شیرپوینت 2007، یک راه حل همانند این اجازه انفرادی هگام سازی با سایت ها شیرپوینت، تصمیم گیری کدام لیست ها و کتابخانه ها باید محلی کپی شوند. کاربر می تواند با اسنادی که اجازه دارند ویرایش شوند کار کند و سپس در تاریخ دیگری ذخیره شوند. برای بیشتر کارشناسان مهم است که اسنادشان را وقتی افلاین هستند اماده و قابل دسترس داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر سایت www.colligo.com را بازدید کنید.


[1]Monitoring

[2]Checkbox

[3]Account 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26