شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
مقدمه

سالهاست که مشاهده می شود بیشتر سازمان ها از یک گروه کوچک با وظایف و محصولات یا خدمات محدود شروع به کار کردهاندو رفته رفته به یک سازمان بزرگ با پرسنل زیاد و ارتباطات متنوع و گسترده تبدیل شدند . هم زمان با توسعه ITو فن اوری های جدید در این زمینه ، هر بخش وظایف خود را در بستر راه حل های ITبرای توسعه فرایندهای جاری به سوی مکانیزه شدن سیستمخود رشد داده است ، در فعالیت های مدیریتیبیش از هشتاد درصد کار روزانه مدیران صرف اطلاعات می‌شود از جمله : دریافت اطلاعات، برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات در طیف وسیعی از امور مختلف .

از انجایی که اطلاعات مبنای تمام فعالیت‌های یک سازمان است ، سیستم‌هایی باید وجود داشته باشند که اطلاعات را تولید و مدیریت کنند ، هدف چنین سیستم‌هایی تضمین در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده است .لذا در این نرم افزار سعی بران داشتیم نرم افزاری برای ارتباطاتی مانند : دعوت و برگزاری جلسات ،  ثبت اطلاعات کمیته ها وکار کنان سازمان هاو شرکت ها را پیاده سازی کنیم ، برای اجرای این برنامه از بانک اطلاعاتی mysql  و نرم افزارwampاستفاده می شود.

مستند زیر شامل 6  سر فصل است :

  • معرفی سیستم؛دارای سه بخش معرفی مختصر سیستم، معرفی سیستم های مشابه، معرفی ابزارهای توسعه.
  • تحلیل برنامه؛دارای دو بخشنمودار UseCaseونمودار Sequence.
  • طراحی پایگاه داده؛دارای دو بخش معرفی جداول و نرمالسازی.
  • امکانات نرم افزار؛توضیح همراه با تصویر امکانات سیستم.
  • امنیت و کارایینرم افزار
  • تست برنامه 
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26