پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1 -3 معرفی ابزارهای توسعه

 به منظور معرفی ابزارهای توسعه در این بخش زبان ها و نرم افزار هایی برای طراحی و ساخت این نرم افزارمورد استفاده است از قبیل :

  • زبان PHP  و پایگاه داده MYSQL و نرم افزار Dreamvawer
  • زبان  UML2و نرم افزار )EnterpriseArchitect( EA
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26