شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3 دلایل استفاده از زبان UML

UMLزبانی استاندارد برای مدل کردن سیستم هاست . ایجاد یک مدل برای انجام یک پروژه نرم افزاری دارای دو مزیت عمده است :

1 ) تحلیل و بازبینی سیستم از طریق مدل راحت تر است .

2 ) به وسیله مدل قسمت های مهم یک سیستم برجسته تر و قسمت های کم اهمیت کم رنگ تر می شود.

مدل سازی فرایند نرم افزار ، یک نمایش ساده از فعالیت های نرم افزاری است که از دیدگاه خاصی ارائه می شود. هر روش مدلسازی طبیعتا نیازمند زبانهای مدلسازی بوده که با استفاده از ان می توان نمودارهای مختلفی برای درک بهتر نرم افزار ارائه نمود اعم از :

  • نمودارهای درخواست سیستمیا موردهای استفاده (UseCaseDiagrams)
  • نمودارهای توالی            (SequenceDiagrams)
  • نمودارهای کلاس           (ClassDiagrams)
  • نمودارهای همکاری       (CollaborationDiagrams)
  • نمودارهای انتقال حالت  ( StateTransitionDiagrams)
  • نمودارهای فعالیت  (مدل سازی پردازشی) ( ActivityDiagrams)
  • نمودار اجزاء         (ComponentDiagram)
  • نمودار استقرار       ( DeploymentDiagram)

  با توجه به بحث دیاگرام و مفصل بودن ان و خارج بودن از حوصله این مقاله به پاره ای از ان در صفحات پیش تر اشاره می شود به امید ان که کارایی لازم را داشته باشد .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26