پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-4 نمودار های بخش اعضا

با توجه به شکل(2-2-1) ،کاربر برای ان که بتواند فعالیت های مربوط به خود را انجام دهد ابتدا به صفحه loginوارد شده بعد به بخش اعضا وارد گشته و می تواند اعمال زیر را انجام دهد :

  • تعیین زمان ازاد ( شکل2-2-9)
  • گزارش گیری از جلسات  ، مشابه شکل های (2-2-4)و(2-2-5) قبلا توضیح داده شده است .

شکل 2-2-9  sequence diagram ثبت زمان ازاد اعضاشکل 2-2-9  sequencediagramثبت زمان ازاد اعضا


 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26