شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1 جدول azae

این جدول  برای ثبت اطلاعات اعضا استفاده می شود و ذخیره کننده فیلدهای زیر می باشد:

 • email: ایمیل                                     
 • name: نام عضو      
 • password: پسورد
 • code_ozv: کدعضو
 • tel_home:  تلفن منزل                         
 • file_imag: عکس عضو
 • tel_work: تلفن محل کار
 • mobil:شماره همراه
 • lname: نام خانوادگی عضو
 • username: نام کاربری عضو
 • address_home: ادرس منزل
 • address_worke: ادرس محل کار          
 • code_g1_ozv  :کد گروه اول که شخص عضو ان است .
 • code_g2_ozv: کد گروه دوم که شخص عضو ان است .            
 • code_g3_ozv: کد گروه سوم که شخص عضو ان است .           

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26