شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-2 جدول azae_hazer

این جدول برای انجام عمل حضور و غیاب اعضای مدعو به جلسه استفاده می شود وذخیره کننده فیلدهای زیر می باشد :

  • code_ozv: کدعضو
  • count_j: شماره جلسه
  • code_group: کد گروهی که شخص عضو ان است و حضور و غیاب اعضای ان گروه را می نماید.
  • vazeyat: وضعیت حاضر یا غایب بودن شخص
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26