شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-3 جدول barname_j

این جدول برای ثبت و تعیین زمان  جلسات اعضا و گروه ها استفاده می شود و ذخیره کننده فیلدهای زیر می باشد:

  •  code_group:کد گروه
  •  date_ :تاریخ جلسه
  •  time_j: زمان جلسه
  •  day_week: کدام روز از هفته
  •  position_j: مکان جلسه
  • code_azae: کد اعضا 
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26