پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-4 جدول file_jalase

 این جدول برای ثبت فایل های مورد استفاده در جلسه بکار می رود و ذخیره کننده فیلدهای زیر می باشد:

  • code_jalase: شماره جلسه
  • code_group: کد گروه
  • filename1: اولین فایل مورد نیاز دران جلسه واپلودشده به ان جلسه
  • filename2: دومین فایل مورد نیاز دران جلسه و اپلودشده به ان جلسه

filename3: سومین فایل مورد نیاز دران جلسه واپلودشده به ان جلسه 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26