پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-5 جدول time_azae

این جدول برای ذخیره زمان ازاد اعضا مورد استفاده می شود و ذخیره کننده فیلدهای زیرمی باشد :

 • code_ozv    :  کد عضو
 • code_group: کد گروه
 • day   :  روز هفته
  • year  :  سال
  • time1  :  ساعت 8-11
  • time2  : ساعت 11-14
 • time3  : ساعت 14-17
 • time4  : ساعت 17-20
 • time5  : ساعت 20-23

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26