پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-6 جدول group

این جدول برای ثبت اطلاعات گروه ها بکار می رود و ذخیره کننده فیلدهای زیر می باشد:

  • code_group: کد گروه ثبت شده
  • name_group: نام گروه
  • date_group: تاریخ ثبت گروه
  • code_nayeb_rayys:کد نائب رئیس گروه موردنظر
  • code_rayys: کد رئیس گروه مورد نظر
  • code_dabir: کد دبیر گروه مورد نظر

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26