شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-7 جدول jalase

این جدول برای ثبت اطلاعات جلسه برگزار شده بکار می رود و ذخیره کننده فیلدهای زیر می باشد:

 • mater_j: موضوع جلسه     
 • date1: تاریخ برگزاری جلسه
 • keyword:کلید واژه جلسه
 • time_end: زمان پایان جلسه  
 • mocavabat: مصوبات جلسه     
 • time_start: زمان شروع جلسه
 • position_j: مکان برگزاری جلسه
 • count_j:شماره جلسه در حال ثبت      
 • code_dabir:کد دبیر گروه مورد نظر   
 • code_rayys: کد رئیس گروه مورد نظر
 • mabahec_j:مباحث مطرح شده در جلسه
 • code_group:کد گروه برگزار کننده جلسه
 • Code_nayb_rayys: کد نائب رئیس گروه مورد نظر
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26