پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-2 ویرایش اطلاعات اعضا

در شکل(4-6 )کاربر با انتخابگزینه ویرایش به صفحه ویرایش هدایت می شود  سپس با انتخاب عضو مورد نظر می تواند عمل ویرایش یا حذف رکورد را انجام دهد .

شکل 4-9 ویرایش اعضا

شکل 4-9 ویرایش اعضا

  • با زدن دکمه ویرایش اطلاعات شخص مورد نظر ویرایش می شود.
  • با زدن دکمه حذف اطلاعات شخص مورد نظر حذف می شود.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26