پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-5 برنامه ریزی جلسات

در شکل( 4-6 )کاربر با انتخاب گزینه برنامه ریزی جلسات به صفحه مربوطه هدایت شده سپس به 2 صورت می تواند اعضای شرکت کننده درجلسات را تعیین کند :

1 _انتخاب گروهی :

از منوی ابشاری مربوطهمی توانتمام اعضای ان گروه را تعیین کرد( شکل 4-12).

باید گفت با انتخاب گروهی ، زمان های ازاد اعضای گروه به نمایش درامده که می توان انتخاب بهتری برای زمان برگزاری جلسات ان گروه داشت به طوری که افراد بیشتری در ان زمان وقتشان ازاد باشد .

2 _انتخاب اعضا :

از منوی ابشاری مربوطه می توان تعدادی از اعضای ان گروه را تعیین کرد(شکل 4-13) .

با انتخاب اعضا ، اعضای گروه مورد نظر به همراه عکس پرسنلی و چک باکس وضعیت انتخاب فرد به نمایش در می اید که با تیک زدن چک باکس روبروی هر عضو ان شخص به جلسه دعوت می شود .

شکل 4-12 برنامه ریزی  گروهی جلسات

شکل 4-12 برنامه ریزی  گروهی جلسات

شکل 4-13 برنامه ریزی برای اعضای مدعو به جلسات

شکل 4-13 برنامه ریزی برای اعضای مدعو به جلسات

در این قسمت موارد زیر نیز باید پر شود:

  • مکان برگزاری جلسات
  • انتخاب روز برگزاری جلسات از منوی ابشاری
  • انتخاب ساعت برگزاری جلسات از منوی ابشاری
  • تعیین بازه زمانی جلسات با انتخاب گزینه های از تاریخ و تا تاریخ

در ادامه فرم بالا با کلیک بر روی گزینه ارسال , نتیجه به 2 حالت به وقوع می پیوندد :

1_ در صورتی که دراین بازه زمانی جلسات دیگری با این مشخصات ثبت نشده باشد :  پیغام ارسال با موفقیت انجام شد را می دهد .

  • _در صورتی که جلسات تعیین شده با جلسات دیگری که قبلا تعیین شده است تداخل داشته باشد که پیغام زیر داده می شود : در تاریخ های زیر جلساتی دیگر موجود است و با این جلسه تداخل دارد لطفا در صورت امکان زمان جلسه را تغییر دهید.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26