پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-6 گزارش گیری جلسات

در شکل( 4-14 ) کاربر با انتخاب گزینه گزارش گیری می تواند به  دو حالت گزارشگیری نماید:

شکل 4-14 گزارش گیری جلسات

شکل 4-14 گزارش گیری جلسات

 در حالت اول با انتخاب گزینه گزارشگیری جلسات تشکیل شده به صفحه مربوطه هدایت شده (شکل 4-15) و می تواند به چندین صورت گزارشی از جلسات به همراه قابلیت دانلود فایل های ان جلسات را مشاهده نماید :

شکل 4-15 گزارش گیری جلسات تشکیل شده

شکل 4-15 گزارش گیری جلسات تشکیل شده

روش های گزارش گیری جلسات تشکیل شده :

  • گزارش گیری بر حسب گروه انتخاب شده :

1 _ انتخاب چک باکس در تمامی جلسات :

تمامی جلسات ان گروه  بعد از انتخاب گزینه ارسال نمایش داده می شود .

2 _ انتخاب چک باکس جستجو برحسب جلسه :

از منوی ابشاری که حاوی لیست تمامی جلسات گروه مورد نظر است ، جلسه مورد نظر را انتخاب می کنیم .

3 _ انتخاب چک باکس جستجو برحسب تاریخ :

با تعیین تاریخ بین دو فاصله زمانی ، از تاریخ تا تاریخ ، سپس با انتخاب گزینه ارسال جلسات گروه مورد نظر در این بازه زمانی نمایش داده می شود .

  • گزارش گیری در تمامی گروه ها :

1 _ انتخاب چک باکس جستجو برحسب کلید واژه :

 نوشتن کلمه مورد نظر در تکست باکس مربوطه و انتخاب گزینه ارسال ، لیست تمامی گروه ها و جلساتی که در مورد موضوع مورد نظر بوده به نمایش در می اید . 

2 _ انتخاب چک باکس جستجو برحسب مکان :

نوشتن مکان موردنظردر تکست باکس مربوطه و انتخاب گزینه ارسال ، لیست تمامی گروه هاو جلساتی که در مکان مورد نظر بوده به نمایش در می اید .

شکل4-16گزارش گیری برحسب جلسه

شکل4-16گزارش گیری برحسب جلسه

 

 

شکل4-17 گزارش گیری برحسب برنامه جلسات درحالت دوم با انتخاب برنامه جلسات گزارش و گروه مورد نظر, زمان ومکان تشکیل جلساتی که کاربرعضو ان گروه نیز بوده است نمایش داده می شود .

شکل4-17گزارش گیری برحسب برنامه جلسات 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26