پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4 بخش دبیران

کاربر با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور ، سیستم عضویت وی را بررسی و در صورت داشتن سطح دسترسی 1 به بخش دبیران هدایت می شود( شکل4-19).

دبیراندر این قسمت می توانند اعمال زیر را انجام دهند :

1 )ثبت دستور جلسه             

 2 )ویرایش دستور جلسه                       

 3 )گزارش گیری

شکل4- 19بخش دبیران

شکل4- 19 بخش دبیران

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26