پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-1 ثبت دستور جلسه

برای ثبت یا ویرایش دستور جلسه ابتدا با انتخاب منوی ابشاری در شکل بالا( که حاوی لیست گروه هایی است که کاربر دبیران گروه ها می باشد) قادر است دستور جلسه گروه مربوطه را وارد و یا ویرایش کند .

توجه :

 در این برنامه کاربر می تواند دبیر چندین گروه باشد .

در ادامه جهت ثبت دستور جلسه گزینه ثبت را انتخاب کرده که با باز شدن صفحه دستور جلسه به طور خودکار کد گروه ، نام و نام خانوادگی و عکس های پرسنلی رئیس ، نائب رئیس و دبیر ان گروه در فرم نمایش داده می شود و شماره جلسه مربوطه با قابلیت تغییر به صورت دستی برای گروه انتخاب شده ، درج شده و با انتخاب گزینه تایید شماره جلسه تایید می شود .

شکل4-20ثبت دستور جلسه

شکل4-20 ثبت دستور جلسه

در این قسمت موارد زیر نیز باید پر ش

  • موضوع جلسه
  • مصوبات جلسه
  • زمان پایان جلسه
  • زمان شروع جلسه
  • مکان برگزاری جلسه
  • مباحث مطرح شده در جلسه
  • تاریخ برگزاری جلسه (با زدن دکمه تقویم)
  • کلیدواژه (کلمه کلیدی مباحث مطروحه)

در این قسمت می توان فایل های مورد استفاده در جلسه ها را حداکثر تا 3 فایل انتخاب و هم زمان ان ها را اپلود کرد شکل4-21اپلود فایل ها به جلسه .

شکل4-21اپلود فایل ها به جلسه

شکل4-21 اپلود فایل ها به جلسه

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26