شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-1-1 ثبت اعضای حاضر در جلسه

در ادامه ثبت جلسه نیز می توان به حضور و غیاب اعضای گروه مدعو به جلسهبر اساس تاریخ برگزاری جلسه پرداخت که با انتخاب گزینه افزودن اعضای حاضر ، اعضای شرکت کننده در جلسه (با انتخاب چک باکس ان) و میزان تاخیر مدعوین (تکست باکس مقابل عضو) را ثبت می شود . شکل 4- 22ثبت اعضای حاضر در جلسه.

شکل4- 22ثبت اعضای حاضر در جلسه

شکل4- 22 ثبت اعضای حاضر در جلسه

با انتخاب گزینه ارسال در صورتی که در ان واحد در تیک های چک باکس ها و یا میزان تاخیرها اشتباهی رخ داده باشد می توان با انتخاب دوباره به ویرایش ان پرداخت . (شکل4-23) و در ادامه با زدن دکمه ثبت اطلاعات ثبت می شود .

شکل4-23ویرایش حاضرین

شکل4-23ویرایش حاضرین

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26