پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-2 ویرایش دستور جلسه

در قسمت ویرایش دستور جلسه قسمت هایی که به طور خودکار نوشته شده مسلما در ان ها اشتباه انسانی رخ نداده در نتیجه در ویرایش دستور جلسات قسمت هایی که توسط دبیر پر شده و امکان اشتباه وجود دارد را می توان ویرایش کرد .

شکل4-24ویرایش دستور جلسه

شکل4-24ویرایش دستور جلسه

  • با انتخاب گزینه ارسال اطلاعات جلسه مورد نظر ویرایش می شود .
  • با انتخاب گزینه حذف اطلاعات جلسه مورد نظر حذف می شود .

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26