پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-3 گزارش گیری جلسه

 این بخش شامل 2 قسمت است :

  • قسمت گزارش گیری عمومی که قبلا در بخش مدیریت به ان پرداخته شد .
  • قسمت مخصوص دبیران ( شکل 4-25) گزارش گیری مخصوص دبیران

شکل4-25 گزارش گیری مخصوص دبیران

شکل4-25گزارش گیری مخصوص دبیران

دبیر با انتخاب گروه مورد نظر از منوی ابشاری و با فعال شدن منوی ابشاری مقابل ان ، عضو مورد نظر را انتخاب نموده که در ادامه بر روی گزینه ارسال کلیک کرده و مدت زمان تاخیر و تعداد جلسات غیبت وی نمایش داده می شود .

شکل 4-26گزارش تاخیر و غیبت اعضا

شکل 4-26 گزارش تاخیر و غیبت اعضا

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26