پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5-1 تعیین زمان ازاد اعضا

با انتخاب گزینه تعیین زمان ازاد اعضا ، صفحه مربوطه باز می شود( شکل4-27) و در این جا کاربر باید زمان ازاد خود را برای گروه هایی که در ان عضویت دارد را مشخص سازد تا مدیر انتخاب بهتری در تعیین زمان جلسه برای اعضا داشته باشد .

شکل 4- 28 تعیین زمان ازاد اعضا

شکل 4- 28 تعیین زمان ازاد اعضا

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26