پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2 texbox خالی

اگر در هنگام ثبت اطلاعات texboxهای زیر کاربران ها را پر نکرده باشد و خالی باقی بماند پیغامی مشابه ( شکل5-2 ) نمایش داده می شود :

  • ثبت اعضا :
  • نام عضو
  • نام خانوادگی عضو

        2-  ثبت گروه 

  • کد عضویت
  • و غیره
  • نام گروه
  • کد گروه
  • تاریخ ثبت
  • و غیره

شکل5-2  texboxخالی

شکل5-2  texbox خالی

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26