شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
-3tex box با مقادیر خاص

در مواردی مانند ثبت زمان شروع و پایان جلسات که باید مقادیر خاصی درtexbox  قرار داد در صورت خطا با شکل( 5-3 )مواجه می شوید .

شکل 5-3texbox با مقادیر خاص

شکل 5-3tex box  با مقادیر خاص

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26