پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-4 مقدار عددی یک texbox

در برخی texboxهاکه باید مقدار عددی داشته باشند لذا  تابعی به کار گرفته شده تا فقط مقدار عددی بتوان در انها منظور کرد به عنوان مثال درtexbox های مربوط به :

  • کد اعضا
  • کد گروه
  • شماره تلفن
  • شماره تلفن همراه
  • شماره تلفن محل کار

این تابع با نام numeric_only()""  مشخص گردیده و کد ان جهت بررسی بیشتر در زیر اورده شده است : 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26