پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-5 ثبت دستور جلسه

اگر در هنگام ثبت دستور جلسه ، کاربرگزینه تائید شماره جلسه را کلیک ننماید و سعی در ثبت اعضای حاضر در جلسه کند در این صورت با پیغام زیر روبرو  خواهد شد :

شکل 5-4 ثبت دستور جلسه

شکل 5-4 ثبت دستور جلسه

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26