پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-6 نمایش تاخیر کل درگزارش گیری

در صفحه گزارش گیری دبیران مانند تصویر مقابل ، تاخیرها وغیبت های هر عضو را به طور ریز و در انتها جمع کل ان را جهت اطلاع دبیر نمایش داده می شود .

شکل 5-5 نمایش تاخیرو غیبت

شکل 5-5 نمایش تاخیرو غیبت

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26