پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-2 دسترسی به صفحات وارد شده بعد از خارج شدن از برنامه

این مشکل زمانی رخ می دهد که کاربر وارد برنامه شده و با کلیک بر روی گزینهback  به صفحات قبلی برگشته که با عدم توجه به این نکته که در هیچ قسمت از برنامه مقدار session""  که سطح دسترسی کاربری به شمار می رود خالی نمی شد وکاربر  بعد از خارج شدن از برنامه قادر است دوباره به همان صفحات برگردد لذا برای جلوگیری از این عمل در صفحه index.htmکه صفحه ورودی برنامه می باشد مقدار صفر را به session"" منظور کرده تا جلوی این عمل گرفته شود . 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26