شنبه 16 اسفند 1399 | Saturday 6 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
userTB

در این سیستم کار بران دارای شناسه و رمز می باشند که از این طریق می توانند وارد سیستم شده و فرمهای خود را مدیریت کنند .

در تصویر زیر user_Id   کلید اصلی محسوب می شود وبه صورت افزایشی وخودکار به کار بر شناسه تعلق می گیرد.دلیل اینکه این فیلد کلید اصلی شده و نه فیلد user_nameاین است که این فیلد در همه صفحات سایت  در sesstion  ایجاد شده مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به اینکه فیلد عددی می باشد کار با ان اسان می باشد در صورتی که فیلد user_Name  می تواند فارسی بوده واندازه ات بزرگ باشد .البته user_Nameیک فیلد یونیک میباشد .

فیلد های دیگر اطلاعاتی در مورد خود کاربرو دسترسی ان  می باشد.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26