شنبه 16 اسفند 1399 | Saturday 6 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
formTB

جدول formTB   شامل اطلاعات کلی فرم بوده از قبیل عنوان فرم و توصیف فرم و پیام ذخیره سازی اطلاعات و کار بران مربوط به هر فرم که در زیر فیلد های ایم جدول توضیح داده می شود .

در تصویر زیر form_Id  شناسه فرم می باشد که از طریق user_Id  به کاربر مربوطه مرتبط می شود. این فیلد به صورت کلید اصلی و خودافزایشی می باشد.

سه فیلد دیگر اطلاعاتی در مورد فرم می باشند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26