شنبه 16 اسفند 1399 | Saturday 6 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
childTB

در این جدول اطلاعات مربوط به المانهایی که دارای فرزند می باشند همانند  radioButton   checkbox & dropDownList  قرار دارد.

که در تصویر زیر به توضیح ان می پردازیم.

در این جدول سه فیلد form_Id  el_Id  child_Order   کلید اصلی می باشند.

که child_Order  ترتیب فرزندان در فرم

Child_Text   عنوان هر فرزند

Child_Checked   انتخاب شده یا انتخاب نشده بودن هر فرزند را نشان می دهد

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26