شنبه 16 اسفند 1399 | Saturday 6 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1 login

صفحه loginنخستین صفحه ای است که کاربر با ان مواجه می شود اگر کاربر کار بری و رمز داشته با شد می تواند با استفاده از ان وارد صفحه مدیریت فرمها شده و از ان طریق فرمهای خود را مدیریت کند .

در غیر این صورت باید بامدیر سیستم از طریق لینک "ثبت نام نکرد ه ام" تماس گرفته و در خواست کاربری کند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26