شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1 ) php چیست ؟

شبکه گستره جهانی یا به عبارتی world wide web   دنیای عجیبی است که تکنولوژهای مربوط به ان اغلب بدون پشتیبانی کافی عرضه می شودوکاربران این تکنولوژها، همه روزه با واژگان جدیدی برخورد می کنند که باعث سردرگمی انها می شود . برای نمونه می توان به رشد نرم افزارهای opensourse  اشاره کرد.( برنامه هایی که می توان انها را گسترش داد و یا تغییراتی درساختار انها ایجاد کرد.) متداولترین این برنامه ها ، سیستم عاملUnixوبه طور خاصLinux  ، می باشد. این برنامه ها ، با وجود ثبات وپایداری ، دارای مشکل بزرگ می باشند وان دشوار بودن اموختن اینبرنامه ها می باشد . کمبود راهنماهایی که به زبان ساده ، این  برنامه ها را به مبتدیان اموزش دهد ، باعث شده است که این دسته از نرم افزارها از جایگاه واقعی خود دور نگه داشته شوند.

فکر اولیه phpدر پاییز سال 1994 توسطRasmus Lerdorf  شکل گرفت.در ابتدا نگارشی ازPHP  در صفحه شخصی وی به کار گرفته شد . تا اطلاعاتی از کسانی که روزمره او را می بینند نگاه داشتهشود.اولین نگارش عمومی ان در اوایل سال 1995 ارائه شد و با نام Personal Home Page Tools  روانه بازار شد ، که البته شاملپارسری بسیار ساده بود.که ماکروهای خاصی را می شناخت و نیزبرخی کاربردهای مشترک در صفحات شخصی از قبیل شمارنده، دفترمیهمانان و برخی از ابزارهای دیگر را به همراه داشت.پارسر در نیمه سال 1995 بازنویسی شد و با نام" 2 PHP/FI  " ارائه گردید.

FIنام بسته نرم افزاری دیگری ازRasmusبودکه فرم های داده HTMLرا تفسیر می کردپس از ان وب مسترهایبسیاری ازPHP  در صفحات خود استفاده کردند.در میانه سال 1996میزان استفاده کنندگان به حدود 15 هزار سایت رسید . این میزاندر نیمه سال 1997 به 50 هزار سایت مختلف افزایش پیدا کرد.در اینزمان PHPاز حالت یک پروژه شخصی درامد وتوسط تیمی توسعه یافت.

این گروه نگارش جدیدی از PHPرا ارائه دادند و پارسر ان را بازنویسی نمودند و بسیاری از مشکلات اساسی ان را برطرف کردند.

PHP3  به سرعت مورد استفاده قرار گرفت. هم اکنون نیزPHP4  اخرین نگارش این محصول است که در ان از موتور اسکریپتZend  برای بدست اوردن قابلیت های بیشتر استفاده شده است.

امروزه PHP3وphp4  بر روی بسیاری از محصولات تجاری مانند

"RedHats Stronghold WEB SERVER " ارائه می گردد.هم اکنون براوردمی شود بیش از 6 میلیون سایت از PHPاستفاده کرده اند که این میزان کمی بیشتر از تمامی سایت هایی است که از سرورIIS  مایکرسافتاستفاده می کنند.

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26