شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-1 ) استفاده ازفایلهای Configuration

این فایلهای برای طراحیان Template بسیار مفید است ، چرا که می توانند تنظیماتی را که در سراسر سیستم استفاده می شود مانند رنگها و ... را در این فایلها قرار دهند

#config.conf
# Sample configuration file
# Pound signs are used for comments
colorA=#cccccc
colorB=#eeeeee
title="iranphp – first Persian  PHP Resource"
[test_section]
test_section_title="test"
test_section_title_Color=#000000
//test.tpl
{config_load file="config.conf"}{ $testـstatement }!

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26