شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2)اتصال به دیتابیس

برای اتصال به databaseدر mysql  باید از یک ارایه برای ایجاد Dsnاستفاده کرد Dsnاشاره گری است برای مشخص کردن محل قرارگیری فایل های database  . سپس dsn  را به متد connect()پاس می دهیم .

$DSN = array(
"database" => getcwd() . "/dbase/mydbase.db",
"mode"=> 0644
);
$db->connect($DSN);
?>

اگر شما به دیتابیسی متصل شوید که وجود خارجی نداشته باشد یک دیتابیس جدید با permission های ذکر شده حاوی mode  ایجاد می شود.متد disconnect()  برای قطع کردن اتصال استفاده می شود.
$db->disconnect();
?>

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26