شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2 ) پرس و جوها

متد query()  برای این منظور استفاده می شود.  مثل MySQL پرس و جوها می توانند برای ایجاد جداول و وارد کردن دیتا استفاده شوند.

$query =
"INSERT INTO guestbook (fname, lname, email, comments)
VALUES ('John', 'Smith', 'jsmith@example.org', 'Great Website!')";
$result = $db->query();
?>

متدfetchRow() می تواند برای نشان دادن نتیجه پرس و جو استفاده شود که معادل متد     mysql_fetch_row هست.

$query = "SELECT * FROM guestbook";
$result = $db->query($query);
while (list($fname, $lname, $email, $comment) = $db->fetchRow(
$result))
{
echo "

>$fname $lname said:
";
echo nl2br(htmlspecialchars(stripslashes($comment))) .
"

";
}
?>

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26