شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2 ) انتخاب بانک اطلاعاتی مورد نظر در MySQL

mysql_connect("your host", "username", "password") or die(mysql_error());

mysql_select_db("your database") or die(mysql_error());

?>

بانک اطلاعاتی your databaseپس از اجرای دستور mysql_select_dbانتخاب خواهد شد و پس از ان کارهای شما همه بر روی این بانک انجام خواهد شد . در صورتیکه نیاز به تغییر بانک دارد دوباره باید از همین دستور استفاده کنید. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26