شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2 ) ایجاد ارتباط پایدار با MySQL


   $link = mysql_pconnect("localhost", "mysql_user", "mysql_password")
       or exit("Could not connect");?>


اینتابع دو فرق عمده با دستورmysql_connect دارد:
-1 این دستور یک ارتباط پایداربا سرور ایجاد می کند به این نحوه که در صورتی که قبلا ارتباطی با همینUsername وPassword با اینMysql سرور ایجاد شده باشدارتباط جدید ایجاد نمی کند و همانConnection در جواب در داخل متغیر$linke قرارمی دهد.
- 2در اینجا تا موقعی کهبرنامه شما در حال اجراست اینConncetion‌ پایدار میماند و با استفاده از دستورmysql_close نمی توانید این ارتباط را قطع کنید . فقط در صورت اتمام اجرایScript ارتباط قطع می شود . کنترل ان هم دست خود سیستم است.

این روال از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و کار با ان راحت تر است(با توجه به امکانات شی گرایی در PHP 5  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26