شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2 )اشنایی با ماژول Mysqli در PHP 5

یکی از ویژگی های جالبی که در php 5ارائه شده است یک Extensionجدید به نام ext/mysqli

می باشد که همانند ext/mysqlسابق به عنوان یک رابط برای کار با پایگاه داده mysqlاز ان استفاده می شود. برای برنامه های کاربردی در مقیاس بزرگتر ماژول جدید MySQLiبه کاربران اجازه می دهد که از ویژگی های جدید MySQL 4.1در برنامه های خود استفاده کنند که بازدهی بیشتری را نسبت به نسخه های قبلی MySQLفراهم می کند. از اواسط دهه 90 تاکنونext/mysqlنقش خود را به عنوان یک پل رابط میان PHPوMySQLبه خوبی ایفا کرده است.

اگرچه ext/mysqlنقاط ضعف کمی داشته است ولی توانسته است که همگام با تغییرات PHPو MySQLپیش رود. اما وقتی که PHP 5وMySQL 4.1پا به عرصه نهادند  ext/mysqlنشان داد که برای سازگاری با پیشرفت های زیاد این دو نسخه، فقدان هایی را دارد.یکی از این نفاط ضعف مربوط به برقراری ارتباط پایدار و دایمی با پایگاه داده (mysql_pconnect) بود. ویژگی ها و امکاناتی توسط

MySQLارائه شد که ext/mysqlهنوز قادر به سازگاری با انها نبود.

 برای رفع این مشکلات Georg Richterشروع به ساخت یک extensionجدید برای PHP5کرد

که با ویژگی های ارائه شده در MySQL4.1 و نسخه های بالاتر همگام باشد.
به دو دلیل توصیه می شود که به این ماژول جدید switchکنیم و از این به بعد با این ماژول کار کنیم:


1- سرعت بیشتر

2- حرف iدر انتهای ext/mysqliبه معنای ,improved, interface, ingenious, incompatible incompleteمی باشد! 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26