شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-2 ) نحوه کار با ext/mysqli

قبل از کدنویسی توجه داشته باشید که برای استفاده از این ماژول، شما بایدPHP 5و MySQL 4.1را نصب کرده باشید که به صورت رایگان از ادرس

http://www.mysql.com/documentation/index.htmlقابل دریافت می باشد.
برنامه ساده زیر ابتدا به پایگاه داده متصل می شود و با ارسال یک پرس و جو(Query) به Server، دریافت نتایج و نمایش انها و سپس بستن اتصال به کار خود خاتمه می دهد:


/* Connect to a MySQL server */
$link = mysqli_connect(
            'localhost',  /* The host to connect to */
            'user',       /* The user to connect as */
            'password',   /* The password to use */
            'world');     /* The default database to query */

if (!$link) {
   printf("Can't connect to MySQL Server. Errorcode: %s ", mysqli_connect_error());
   exit;
}

/* Send a query to the server */
if ($result = mysqli_query($link, 'SELECT Name, Population FROM City ORDER BY Population DESC LIMIT 5')) {

    print("Very large cities are: ");

    /* Fetch the results of the query */
    while( $row = mysqli_fetch_assoc($result) ){
        printf("%s (%s) ", $row['Name'], $row['Population']);
    }

    /* Destroy the result set and free the memory used for it */
    mysqli_free_result($result);
}

/* Close the connection */
mysqli_close($link);
?>

بعد از اجرای اسکریپت بالا باید خروجی را به صورت زیر مشاهده کنید:
 

         
Very large cities are:
Mumbai (Bombay) (10500000)
Seoul (9981619)
São Paulo (9968485)
Shanghai (9696300)
Jakarta (9604900)

همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید در اینجا هیچ تفاوت خاصی بین ext/mysqlو ext/mysqli

مشاهده نمی شود جز افزوده شدن حرف iبه اخر توابع!

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26