پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1: معرفی سیستم

این نرم افزار توانایی تعریف پروژه ها ، معرفی کارفرمای پروژه ، توانایی ثبت مبالغ دریافتی از کارفرما در هر مرحله ،.توانایی تعریف تنخواه داران مختلف برای پروژه و همچنین مبالغی که به انها پرداخت شده به همراه ذخیره سازی اسناد ان (تصویر رسید ، چک یا حواله بانکی که اسکن شده و در برنامه دخیره گردد.)، ثبت کلیه هزینه هایی که توسط تنخواه داران و خود شرکت انجام شده به تفکیک به همراه امکان ذخیره سازی اسناد انها.، امکان گروه بندی هزینه ها و جزئیات انها جهت ثبت دقیق تر اطلاعات و ارائه گزارشهای دقیق با جزئیات بیشتر ، امکان ثبت خریدهای شرکت که از فروشندگان مختلف انجام می شود و مبالغ پرداختی به انها با امکان ذخیره اسناد مربوطه ،امکان بررسی حساب تنخواه داران و تراز حساب انها .،امکان بررسی هزینه های پروژه و تراز ان با مبالغ دریافتی از کارفرما و زمانهای مختلف اجرای پروژه.،گزارش از هزینه های انجام شده در پروژه و سهم هر کدام از کل هزینه های پروژه ،امکان گزارش از خرید های انجام شده از فروشندگان مختلف را دارا می باشد.


 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26