پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3 :مستند سازی سیستم

مستندات استاندارد به عنوان پایه ای برای تضمین کیفیت و توسعه سند عمل می کنند.کیفیت سند به اندازه کیفیت برنامه مهم است. بدون اطلاعات چگونگی استفاده از سیستم درک سیستم مشکل خواهد شد. دستیابی به کیفیت سند مستلزم تعهد مدیریت به طراحی سند، استانداردها، و فرایندهای مرتبط با ان است. تولید خوب اسناد نه اسان و نه ارزان است و بسیاری از مهندسان نرم افزار ان را دشوارتر از تولید برنامه های با کیفیت خوب می دانند.

اهداف ما در اینجا توصیف اسنادی است  که ممکن است در طول فرایند تولید سیستم ، به ارائه برخی نکات در مورد نوشتن موثر اسناد برای توصیف فرایندهایی که به تولید این نرم افزار کمک می کند. ما کار را با بحث در مورد انواع مختلف از مدارکی که ممکن است در تولید نرم افزار مفید باشد شروع می کنیم. تهیه پیش نویس، چک کردن، اصلاح و دوباره تدوین فرایند تکراری است که باید تا زمانی که یک سند با کیفیت قبول تولید شود انجام شود. مدیریت اسناد مرتبط با نرم افزار اجازه می دهد تا اسنادی که  به هم مرتبط هستند، بهتر نمایش داده شده و درک گردند به طوری که امکان حفظ نسخه های مختلف سند مهیا گردد.

مستندات مورد نیاز توصیف انچه یک نرم افزار خاص انجام می دهد و یا باید انجام دهد است. مستندات مورد نیاز توسط هر کس درگیر در تولید نرم افزار تولید و مصرف می شوند: کاربران نهایی ، مشتریان ، مدیران محصول ، مدیران پروژه ، معماران نرم افزار ، مهندسین ، ......

تنوع و پیچیدگی مستندات مورد نیاز باعث می شود درک ان دشوار گردد. اگر انتظار می رود که نرم افزار فقط برای یک یا دو ماه استفاده شود اسناد مورد نیاز ممکن است بسیار کم باشد (به عنوان مثال مستندات برنامه تلفن همراه) در غیر اینصورت شما مستندات مفصلی خواهید داشت. اگر نرم افزار اولین نسخه ای است که ساخته شده  مستندات برای مدیریت تغییر نرم افزار و تایید ان بسیار مفید خواهد بود.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26