پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-4 :مستند سازی با زبان UML

 یکی از روشهاو زبانهای استاندارد و قابل درک برایکاربران و سفارش دهندگان و برنامه نویسان زبان مدل سازی یکپارچه(UML)است.

UML: فراهم کردن مکانیزمی است که برای چهار چوب هر کار ، مانند تجزیه و تحلیل ،طراحی و برنامه نویسی به کار برده می شود. مفاهیم متناسب با نوع نرم افزار ، معرفی انها با مدل خاص به قوانین تولید و تحویل و حالت های ارائه مدل در این نوع مدل سازی استفاده می گردد. نمودارهای UMLبرای برنامه نویسان و یا طراحان UMLمطابق با قواعد ترسیم توصیه می شود. UMLهمچنین می تواند برای خصوصیات ، نمایندگی های معماری، مدلسازی پایگاه داده یا برای هر فاز توسعه کار می کنند.

زبان مدلسازی یکپارچه (UML) زبانی استاندارد برای صنعت مورد نظر است، تجسم، ساخت، و مستند سازی مصنوعات سیستمهای نرم افزاری با استفاده از UMLپروسه ای برای معماری نرم افزار انجام پذیر است.

UMLهر دو دیدگاه ساختاری و دیدگاه رفتاری از سیستم را فراهم می کند.مجموعه ای ازنمودارها با عناصر مختلف گرافیکی اهمییت ویژه ای در میان زبانهای شی گرا پیدا کرده است .

 UMLدر هر مرحله فرایند توسعه به منظور ارائه مناسب حالت عامل (کنشگر) ابزار مناسب خودشرا دارد . با استفاده از مکانیزم های توسعه ان، UMLمیتواند برای استفاده در هر نوع تخصصی خدمات ویژه داشته باشد. موارد استفاده (USE CASE) برای انجام اتوماسیون و یا نمایشهای لازم ، از جمله : ارائه تجزیه و تحلیل، تولید مستندات ، نمایش روابط و ... بکار می روند.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26