پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-5 :توسعه سیستم

پیشنهاد توسعه سیستم ممکن است در پاسخ به درخواست مناقصه و مزایده های مشتری و یا در پاسخ به کسب و کارهای دیگر باشد. برای برخی از انواع سیستم، یک سند جامع ممکن است ویژگی های مورد نیاز را تعریف کند و همچنین انتظار می رود که رفتار سیستم را شرح دهد. در روند توسعه ، همه نوع از اسناد مختلف ممکن است تولید شود: برنامه پروژه، مشخصات طراحی، تست و غیره. این اسناد شرح محصول در حال توسعه است. مستندات سیستم توصیف محصول از نقطه نظر مهندسان در حال توسعه و نگهداری سیستم می باشد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26