چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1 : روشهای طراحی سیستم

بطور کلی متدولوژی‌های رایج در زمینه طراحی سیستم‌ها را می‌توان در سه طیف عمده خلاصه نمود:

الف) متدولوژی‌های سنتی:در این متدولوژی‌ها، به سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان موضوعاتی برای تبدیل به برنامه‌های کامپیوتری نگریسته می‌شود. هر سیستم بصورت مستقل و به عنوان مجموعه‌ای از فرایندهای تبدیل ورودی به خروجی مدلسازی می‌شود. در این روشها، حوزه ‌هایی مانند برنامه‌ریزی سازمانی، مدیریت استراتژیک و منابع اطلاعاتی مورد غفلت قرار می‌گیرند.

ب) متدولوژی‌های سازمان نگر:این متدولوژی‌ها به اطلاعات به عنوان منابع سازمانی برخورد می‌کنند. هر سازمانی برای مدیریت منابع خود باید دارای یک استراتژی سازمانی مدون باشد. این متدولوژی‌ها بر تدوین یک استراتژی اطلاعاتی سازمانی، قبل از توسعه سیستم‌های خاص کاربردی تاکید دارند.

ج) متدولوژی‌های شی گرا:در این متدولوژی‌ها تمایز سنتی بین داده‌ها و فرایند از بین رفته و سیستم‌ها به عنوان مجموعه‌ای از اشیا که حاوی اطلاعات بوده و در درون خود تبادل اطلاعاتی دارند، مدلسازی می‌شوند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26