پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3 :تعریف خواسته کاربر

طی توافقات انجام شده با شرکت پیمانکاری نرم افزار باید قادر باشد موارد زیر را که به عنوان خواسته های کاربر مطرح است انجام دهد.

 • توانایی تعریف پروژه ، معرفی کارفرما:اطلاعاتی در مورد پروژه و کارفرما در سیستم ثبت شود .
 • توانایی ثبت مبالغ دریافتی از کارفرما در هر مرحله .
 • توانایی تعریف تنخواه داران مختلف برای پروژه و همچنین مبالغی که به انها پرداخت شده به همراه ذخیره سازی اسناد ان (تصویر رسید ، چک یا حواله بانکی که اسکن شده و در برنامه دخیره گردد.) : در هر پروژه افرادی با دریافت مبالغی از شرکت اقدامی در راستای اجرای پروژه انجام می دهند که کلیه مبالغ پرداختی به تفکیک در نرم افزار ذخیره کردد.
 • ثبت کلیه هزینه هایی که توسط تنخواه داران و خود شرکت انجام شده به تفکیک به همراه امکان ذخیره سازی اسناد انها.
 • امکان گروه بندی هزینه ها و جزئیات انها جهت ثبت دقیق تر اطلاعات و ارائه گزارشهای دقیق با جزئیات بیشتر
 • امکان ثبت خریدهای شرکت که از فروشندگان مختلف انجام می شود و مبالغ پرداختی به انها با امکان ذخیره اسناد مربوطه
 • امکان بررسی حساب تنخواه داران و تراز حساب انها .
 • امکان بررسی هزینه های پروژه و تراز ان با مبالغ دریافتی از کارفرما و زمانهای مختلف اجرای پروژه.
 • گزارش از هزینه های انجام شده در پروژه و سهم هر کدام از کل هزینه های پروژه .
 • امکان گزارش از خرید های انجام شده از فروشندگان مختلف .
 • در کلیه مراحل ثبت اطلاعات و بعد از ان امکان ویرایش و حذف وجود داشته باشد.
 • امکان چاپ کلیه گزارشات وجود داشته باشد.
 • امکان چاپ اسناد و مدارک ذخیره شده در برنامه وجود داشته باشد.
 • قابلیت تهیه پشتیبان و بازیابی اطلاعات وجود داشته باشد.

قابلیت تعریف کاربر برای سیستم. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26