جمعه 30 شهریور 1397 | Friday 21 st of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2- 4 :خواسته سیستم

با توجه به اینکه کاربر خواهان ذخیره اسناد کاغذی در سیستم و پس از ثبت مشاهده و چاپ ان می باشدبایدفرمت اسکن انهامشخص وثابت باشد(ترجیحاً بافرمت تصاویر فشردهJPG  یاGIF

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26