چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3- 5 :برخی از اصطلاحات نرم افزار

کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی که صاحب پروژه می باشد و سرمایه اجرای پروژه را فراهم می کند.

تنخواه دار: فردی است که مقدار از وجوه سرمایه پروژه طبق روال در اختیار  او گذاشته می شود تا در راستای اجرای پروژه فعالیتهایی چه به صورت خرید یا انجام کار اقدام نماید و در یک بازه زمانی مشخص شرح اقدامات و فعالیتهای خود را به همراه اسناد و مدارک به شرکت ارائه می نماید.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26